Bouwkundig toezicht

Bouwkundig toezicht bij TERHEGGEN Projectadvies & management.
Kwaliteit wilt u waarborgen en zeker als het gaat om uw product. In de praktijk wordt deze kwaliteit vaak verschillend beleefd en geïnterpreteerd (met helaas vervelende discussies tot gevolg). TERHEGGEN Projectadvies & management bewaakt voor u deze kwaliteit door voor u de contractafspraken te volgen en te zorgen dat deze worden nageleefd.

Toezichthouders zijn uw oren en ogen op de bouwplaats. Met de door u gewenste frequentie van aanwezigheid op de bouwplaats zal de toezichthouder de aannemer(s), de leverancier(s) aansturen, begeleiden en controleren.

Enkele taken die wij voor u kunnen verzorgen:

  • het signaleren en vastleggen van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • het vastleggen van de bouwadministratie;
  • controles aan de hand van goedgekeurde bouwkundige tekeningen;
  • het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
  • bijwonen van de bouw- en werkvergaderingen;
  • bewaken van de tijdsplanning;
  • toezien dat alles volgens het gesloten overeenkomsten wordt uitgevoerd;
  • het verzorgen van de vooropnames en/of eindoplevering;
  • verzorgen van de oplevering en afhandeling restpunten;
  • enz…

Bent u geïnteresseerd en op zoek naar een bouwkundig toezichthouder bij uw bouwproject die de controle houdt over uw product, die zorg draagt voor goede kwaliteit conform het contract.