Directievoering

Directievoering bij TERHEGGEN Projectadvies & management betreft het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de bouwwerkzaamheden.

Bij directievoering (uw vertrouwensman) kunt u van ons o.a. het volgende verwachten:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering;
 • Het leiden en notuleren (doen notuleren) van bouwvergaderingen;
 • Het ad hoc bijwonen van werkbesprekingen;
 • Het toezien op de tijdige verstrekking van tekenwerk;
 • Sturing zodat deze geschiedt binnen de gestelde tijd en overeenkomstig de vastgestelde werk- en detailplanning;
 • Het adviseren aan de opdrachtgever inzake in te zetten onderaannemers en leveranciers;
 • Het toezien op de kwaliteit;
 • Het mede toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats;
 • Het controleren van de declaraties ;
 • Het bewaken van stelposten;
 • Het controleren van de meer- en minderwerk aanbiedingen;
 • Het controleren van de eindafrekening;
 • Het leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de oplevering;
 • Het toezien op de verstrekking en controle van de revisiebescheiden, garantiebewijzen en eventuele onderhoudsvoorschriften

Gerealiseerde Voorbeelden: