Projectleiding

U staat op het punt of heeft zojuist besloten om nieuwbouw te gaan realiseren voor uw project/ bedrijf…, maar heeft zelf niet de kennis en kunde in huis om het tot een geslaagd eindproduct te realiseren.

TERHEGGEN Projectadvies & management heeft dat wel en begeleidt/adviseert organisaties bij de uitvoering van plannen op gebied van bouwkundige ontwikkelingen. Wij helpen mee, coördineren of organiseren projecten van ideefase tot en met realisatie. Ons moto is dan ook: bouwkundige projecten tot leven brengen. (Dit vanaf vervallen oudbouw tot oplevering nieuwbouw/renovatie)

Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en worden afgerond.

TERHEGGEN Projectadvies & management is een adviesbureau waarin we bij de start van het project voor u gaan kijken en bepalen wat de omvang/scope van het project zal moeten worden en welke fases er doorlopen moeten worden met welke contractuele verplichtingen. Na een gedegen projectanalyse en globale tijdsbepaling zult u een goed beeld hebben hoe uw organisatie er op dit moment voor staat en welke fases het dient te doorlopen voordat u de sleutel van uw pand in handen kunt krijgen.

Gerealiseerde Projecten:

Bouwkundige toetsing bij TERHEGGEN Projectadvies & management
Om een juist product te kunnen bouwen dienen de bestekken en tekeningen op een juiste manier te zijn opgebouwd en dienen er geen onjuistheden of dubbelzinnigheden meer in te zitten, om zo in een later stadium niet teveel meerwerk te krijgen.

TERHEGGEN Projectadvies & management kan voor u deze bestekken en tekeningen eens grondig doorlopen en controleren op dubbelzinnigheden, fouten of verkeerde interpretaties. Kijken of de detaillering op een juiste wijze is opgebouwd en of deze correspondeert met de beschreven tekstuele verwoording en of materialisering wel verstandig is gekozen. Deze DO-toetsing kan u in veel gevallen veel geld opleveren, vanwege het feit dat kleine fouten in het begin van het traject grote gevolgen kunnen hebben in een later stadium.

Gerealiseerde Projecten:

Oplevering via TERHEGGEN Projectadvies & management
Middels tekeningen en contractstukken wordt het werk gecontroleerd op kwaliteit en afwerking om te komen tot het gewenste of afgesproken eindresultaat. Gebreken worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Deze gebreken moeten binnen een afgesproken tijdsbestek (meestal twee of drie weken) worden opgelost door de aannemer. Tot dit moment heeft u het recht het laatste depotbedrag niet vrij te geven. Tevens zal door de aannemer een complete revisie- en garantiemap worden verstrekt. Wij zijn opgeleid om u deskundig te adviseren en tevens een volledige inspectie uit te voeren.

Bij nieuwbouw komen vrijwel zeker gebreken aan het licht die door de bouwer hersteld dienen te worden. Wij begeleiden u bij de oplevering (proces verbaal) en verzorgen middels een rapportage een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken.

Veelal is er voor de definitieve oplevering een zogeheten vooroplevering. Dit is het moment, meestal drie weken voor de oplevering, waarop wij u graag terzijde staan. We zien in de praktijk dat gebreken, die al tijdens de vooroplevering worden gevonden, sneller hersteld worden. Het zorgt in ieder geval voor een stuk rust, dat u als de definitieve oplevering heeft u ook echt kunt starten in uw nieuwe pand.

Nazorg
Er zal een eindinspectie worden gehouden, door TERHEGGEN Projectadvies & management, waarbij gecontroleerd wordt of alle opleveringspunten zijn opgelost. Eventuele gebreken zullen worden vastgelegd en op kosten van de aannemer worden hersteld.

Gerealiseerde Projecten: